JVC: Terug blik en vooruit kijken

JVC: Terug blik en vooruit kijken
01-06-2017
Door: Michael de Vries

Inleiding

In 2016 ben ik, Michael de Vries, aangetreden als voorzitter. Ik heb mij gericht op het doornemen van alle lopende zaken. Het eerste actiepunt was de nieuwe opzet voor wat betreft de technische kant van onze jeugdafdeling, dit was in samenspraak met de moederverenigingen al wel in gang gezet maar uitwerking van hoe of wat moest nog gedaan worden. De aanstelling van een HJO (Hoofd Jeugd Opleiding) per lichting is in dit opzicht een schot in de roos geweest. Samen met het jeugdbestuur vormen we een goed team en is de basis gelegd voor een mooie toekomst.

Moeizaam begin

Alle begin is moeilijk, de overgang naar nieuwe technische mensen is niet vlekkeloos verlopen. Deze groep verdient echter wel een groot compliment want er is keihard gewerkt om in 1e instantie problemen op te lossen en brandjes te blussen. Voor verschillende teams moest aan het begin van het seizoen nog begeleiding worden gezocht, soms zelfs nog trainer en leider. In noodgevallen zijn de HJO’s meerdere malen zelf in de bres gesprongen om teams toch te kunnen laten trainen en samen met ouders de begeleiding op te pakken. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar vergeet niet dat er soms 10 tot 20 uur per week (!) door deze mensen aan JVC Dedemsvaart wordt besteed. Daarnaast zijn er meerdere ouders opgestaan en hebben bij de betreffende teams grotendeels de kar getrokken, echt super!

Lopende het seizoen

Langzaam maar zeker is het allemaal gaan lopen toen het seizoen vorderde. De randzaken verdwenen naar de achtergrond en het voetballen kwam meer op de voorgrond te staan. Zowel voor de winterstop als de afgelopen weken voor de zomerstop hebben we diverse kampioensteams mogen begroeten, allen nogmaals van harte gefeliciteerd!

Pupillenscheidsrechters

Eind 2016 hebben we een scheidsrechtercursus georganiseerd voor onze eigen jeugdleden, hieraan hebben maar liefst 36 (!) jongens en meiden meegedaan, allemaal zijn ze geslaagd. Hiermee is een mooie stap gezet, ook de komende jaren proberen we een cursus te organiseren. Overigens gaan scheidsrechters spelbegeleiders heten bij de O8 en de O9 teams m.i.v. het komende seizoen, maar goed .. what’s in a name?

De verdeling en de inzet van deze groep gaan we nog beter afstemmen zodat iedereen gelijker zal worden ingezet dan nu af en toe het geval is. Daarnaast gaan we met hun begeleiding aan de slag. Het is belangrijk dat we onze eigen scheidsrechters goed begeleiden en ook snel in kunnen grijpen mocht dat nodig zijn. Ook van onze leiders/trainers en ouders langs de kant vragen we begrip en medewerking voor deze onervaren maar enthousiaste groep eigen jeugdleden.

We zijn op dit moment druk zoekende naar een manier om deze groep te bedanken voor hun inzet.

Communicatie

Hier ligt nog een grote uitdaging! Er zijn dit jaar zeker stapjes gezet, maar er zit nog veel te weinig lijn in en ook de frequentie is te laag. We hebben een nieuwe website, maar we zijn druk bezig over te stappen naar een wederom nieuwe website om echt een stap voorwaarts te kunnen zetten. Dit heeft ook te maken met alle veranderingen van hogerhand, waarbij de KNVB, Sportlink en Voetbal.nl de handen ineen hebben geslagen. Deze slag gaan we dan ook zeker niet missen. Daarnaast gaan we druk aan de slag om actiever te worden op Facebook en eventueel Twitter. We willen toe naar een situatie waarin voor iedereen duidelijk is wanneer informatie verwacht kan worden en waar deze gevonden kan worden.

Mensen gezocht! Help ons de communicatie te verbeteren

Communicatie is een zeer intensief en tijdrovend proces. We zijn dan ook hard op zoek naar mensen die ons het komende jaar willen ondersteunen om dit onderdeel te verbeteren en goed op de kaart te zetten voor en namens JVC Dedemsvaart. Voel je je aangesproken stuur dan een mail

naar voorzitter@jvcdedemsvaart.nl met als onderwerp ‘communicatie’ en we nemen spoedig contact met je op!

Visie JVC Dedemsvaart Iedereen heeft verstand van voetbal en onze eigen kinderen zijn de allerbeste!

We zijn met de technische staf druk bezig het technisch beleidsplan af te ronden voor JVC Dedemsvaart. Dit wordt onze leidraad hoe we de komende jaren gaan bouwen aan een goede jeugdopleiding.

Het allerbelangrijkste is wat ons betreft:

Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen zich individueel zo goed mogelijk te ontwikkelen in een plezierige en veilige omgeving

Veel minder belangrijk is het behalen van een kampioenschap. Natuurlijk is het fantastisch mocht dit een keer lukken, maar heel veel kinderen zijn nooit kampioen geweest met hun team en zullen het wellicht nooit worden. Dat maakt ook niet uit daar ontwikkeling van spelers, op allerlei vlakken, bij JVC Dedemsvaart voorop moet staan. Uit de mond van iemand die zelf altijd wil winnen klinkt het wellicht wat tegenstrijdig, maar ik meen het uit de grond van m’n hart. De KNVB gaat kampioenschappen bij de jonge jeugd waarschijnlijk ook afschaffen, een prima initiatief. Ook bij ons zijn er teams waar sommige spelers niet of nauwelijks aan voetballen toekomen, dit is niet waar JVC Dedemsvaart voor staat, het resultaat moet ondergeschikt zijn aan het spelplezier en de mogelijkheid tot ontwikkeling wat elk lid verdient.

Bij de hogere teams mag de focus best op presteren liggen, maar niemand wil een hele wedstrijd op de bank zitten.

Willen we dan niet vooruit? Willen we dan niet presteren? Jazeker wel!

We gaan toewerken (of beter gezegd verder uitwerken) naar een situatie met meerdere selectieteams per lichting, mits de aantallen dit toelaten. We streven ernaar deze teams zo hoog mogelijk te laten voetballen, voor de teams met een 1 erachter betekent dit hoofdklasse. Daaronder afstemming op het niveau van de betreffende lichting en team.

VTON (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland).

Een goede training is ontzettend belangrijk. Vaak is het niet zo moeilijk voor de hogere teams trainers te vinden met een voetbalachtergrond. De lagere teams verdienen dit natuurlijk net zo goed! Door komend seizoen aan de slag te gaan met VTON krijgen we een ontzettend belangrijke tool in handen om het niveau van trainen over de hele breedte omhoog te brengen. Kort gezegd komt het neer op een volledig digitaal training- en opleidingstraject gebaseerd op leeftijdscategorieën. Ook trainers en leiders met weinig tot geen voetbalkennis of achtergrond kunnen hiermee een kwalitatief hoogwaardige training geven. Tevens wordt het veel makkelijker om voetbalinhoudelijk met de HJO’s te sparren en gebruik te maken van hun kennis en kunde.

Vrouwenvoetbal

Dit is de snelst groeiende sport van Nederland! Bij JVC Dedemsvaart zien we daar echter nog te weinig van terug, hier ligt een mooie uitdaging.

Het vrouwenvoetbal is ook bij ons ontzettend in beweging, er hebben de nodige wisselingen plaatsgevonden in de begeleiding gedurende het seizoen. Daarnaast is er sprake van een heel andere dynamiek dan bij de jongensteams. Even wennen, maar wel ontzettend leuk. Gedurende het seizoen is alles goed op de plek gekomen en voor komend jaar is de uitdaging om meer meiden aan het voetballen te krijgen. Als dit lukt zullen we ook beter in staat zijn wat onderscheid aan te brengen door middel van selecteren en toekomstvisie.

Op dit moment hebben we 4 vrouwenteams, in het nieuwe seizoen hopen we te starten met 5 teams. Daarnaast is er nog 1 vrouwenteam dat onder de vlag van SVD voetbalt, binnenkort krijgen we uitsluitsel of zij komend seizoen onder de vlag van JVC Dedemsvaart gaan voetballen, ze zijn in ieder geval van harte welkom.

Sponsoren

Er zijn een aantal aflopende contracten van hoofdsponsoren, welke gelukkig allemaal ook voor een nieuwe periode hun financiële steun hebben toegezegd. De sponsoring is ook een onderdeel wat we het komende seizoen verder uit gaan werken en meer mee willen doen, vooral ook in de interactie met onze sponsoren. Belangrijk om te benadrukken dat we ontzettend blij zijn met alle sponsoren, groot en klein!!

Indelingsproces en indeling 2017-2018

Op dit moment hebben de HJO’s hun voorlopige indelingen klaar voor het komende seizoen. Let wel, het zijn VOORLOPIGE indelingen .. Dit blijft 1 van de moeilijkste processen binnen een jeugdvereniging. Ouders vinden hun kind natuurlijk altijd supergoed, maar het kan best zijn dat de vereniging er toch een paar beter vindt en de indeling daarom tegenvalt ten opzichte van de verwachtingen van de ouders. Donderdag 1 juni maken we de voorlopige selecties bekend.

De 2 weken erop worden er inloopavonden georganiseerd voor ouders en kinderen waar ze tekst en uitleg kunnen krijgen over de gemaakte indelingen.

Ga niet op voorhand over tot (ver)oordelen, we willen graag op een normale en inhoudelijke wijze met iedereen communiceren.

Vergeet niet dat dit door mensen gebeurt in hun vrije tijd, waarbij het ontzettend moeilijk is om iedereen te kennen en op het juiste niveau in te schatten en in te delen.

Het komende jaar gaan we actief met het proces aan de gang om zo goed en objectief mogelijk te kunnen indelen. Een aantal ideeën hieromtrent zijn we nog aan het uitwerken met de technische staf.

Samenstelling bestuur JVC Dedemsvaart

Michael de Vries Henk Kist Roland Knol Chris van Os Bianca Kiewiet Bert Pluim Sharlon Welleweerd Géa te Velde

voorzitter secretaris penningmeester wedstrijdsecretaris bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid (m.i.v. 2017-2018)

Samenstelling HJO’s 2016-2017

Douwe Rossing Jacco Pranger Richard Tempelman Freddy de Boer Gert Wierbos

Bert Pluim

Vrijwilligers

We hebben ontzettend kunnen daarom het komende jaar nog heel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken. We zullen hier later op terugkomen met concrete oproepen. Mocht je echter graag onderdeel zijn van JVC Dedemsvaart en wat willen betekenen als vrijwilliger, schroom dan niet je aan te melden. Stuur dan even een mail naar voorzitter@jvcdedemsvaart.nl en/of secretaris@jvcdedemsvaart.nl .

Moederverenigingen

SCD ’83 en S.V. Dedemsvaart zijn de verenigingen waar alle kinderen lid van zijn, JVC Dedemsvaart is geen aparte vereniging. De samenwerking en communicatie met beide moederverenigingen loopt goed, maar kan net als veel andere zaken natuurlijk altijd beter. Er is echter veelvuldig contact onderling en het komende jaar zullen we dit nog verder verbeteren.

Door het feit dat we 2 moederverenigingen hebben mis ik wel (een beetje) de verbinding jeugd- senioren en wat we waarnemen is dat er bij sommige ouders nog wel het onderscheid leeft van 2 moederverenigingen, op zich logisch, maar bij deze het oprechte verzoek uw kinderen hier niet mee te beïnvloeden. Laat ze lekker genieten van het voetbal en of ze nu bij het ene of het andere seniorenteam kijken maakt voor die kinderen echt niet uit tenzij de ouders ze dit van tevoren vertellen. Laten we hier samen aan werken zodat het voor de kinderen gewoon 1 Dedemsvaart is, JVC Dedemsvaart, S.V. Dedemsvaart en SCD ’83! De kinderen weten veelal niet beter dan dat ze voor JVC Dedemsvaart voetballen en zo is het ook.

algemeen en spelersvolgsysteem JO19 en JO17 JO15 en JO13 JO11

JO9 VR1 – MO19 – MO17 – MO15 (dames)

veel en goede vrijwilligers maar we willen met JVC Dedemsvaart vooruit en

Tot slot

Er valt nog heel veel meer te vertellen maar we zullen u het komende jaar wat vaker en beter op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen JVC Dedemsvaart. Suggesties zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur JVC Dedemsvaart Michael de Vries, voorzitter 

 

Bijlage: Geen bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl