SCD'83 bel actie, geslaagd

SCD'83 bel actie, geslaagd
18-09-2015
Door: Henk Kobes

Op donderdagavond de 17e september kon dan eindelijk invulling gegeven worden aan de relatie aangegaan tussen SCD’83 en de Vriendenloterij.

 

Om 18.30 uur verzamelden 15 enthousiaste vrijwilligers zich bij de kantine van SCD’83. Daar werden zij ontvangen door de gastvrouw van de Vriendenloterij. Alvorens er met de daadwerkelijke klus werd begonnen, werd er eerst een heerlijk kopje koffie of thee gedronken. Natuurlijk verzorgd door een enthousiaste gastheer. 

 

Na dit moment van rust en bezinning, volgde een korte en kernachtige instructie voor de belavond.  Naarmate de instructie vorderde, nam de hoeveelheid adrenaline onder de bellers toe. In de ogen was het enthousiasme te lezen waarmee men de leden van SCD’83 wilde motiveren over te gaan tot het afnemen van loten van de Vriendenloterij.

Na het formele startschot van de actie te hebben gehoord, zocht een ieder een plek om te gaan bellen. De één in het midden van de kantine, anderen zochten de rand op.

Tot slot waren er ook enkelen die de rust opzochten van een eigen ruimte. Zelfs het toilet werd gebruikt als “telefooncel”.

 

Vol enthousiasme en vanuit liefde voor de vereniging, maar mogelijk ook gemotiveerd door een prijs voor de beste verkoper c.q. verkoopster, werden de eerste telefoontjes gepleegd. Al snel werden de eerste successen gemeld.

Zoals het voetballers betaamd ontstond er al snel een onderlinge competitie.

Alle charme werd uit de kast gehaald.

Na een uur bellen was er al een mooie tussenstand. Een mooie tussenstand voor de vereniging maar de motivatie van velen kreeg toch ook een deuk doordat de telefoon vele malen niet werd opgenomen of dat mensen geen interesse hadden.

 

Ondanks alle begrip voor deze keus ontstond er een gevoel dat er niet veel werd gekocht.

Daarbij bleek dat vooraf iets te lichtzinnig was gedacht over de energie die deze activiteit zou gaan kosten.

De energie aanwezig in de kantine nam gaandeweg af.

Daarbij kwam dat het tijdstip was bereikt dat het niet meer betamelijk was om te bellen.

 

Het moment kwam dichterbij dat de eindstand, het resultaat van de avond, bekend zou worden gemaakt.

Uiteindelijk bleken er ruim meer dan 50 loten te zijn verkocht.

Een geweldig resultaat. Een resultaat bereikt door de inzet van deze vrijwilligers maar natuurlijk onmogelijk zonder de bereidheid van velen om deel te gaan nemen aan de Vriendenloterij.

 

Met dit resultaat op zak, was er natuurlijk nog de bekendmaking van de beste verkoper danwel verkoopster.

Hoewel de verschillen klein waren, bleken uiteindelijk Tanja Hamhuis en Linda Pielman de winnaressen van deze prijs.

Het aangedragen protest dat beide dames als duo hadden geopereerd waardoor het aantal verkochte loten door twee gedeeld moest worden, werd door de dames dusdanig fel bestreden dat een ieder geen durf meer had om er tegen in te gaan.

Toen de dames beseften dat de prijs binnen was keerde al snel de positieve stemming terug die de hele avond aanwezig was geweest. 

Onder het genot van een drankje werd nog even na gesproken over de avond. Waarna uiteindelijk iedereen zeer tevreden en voldaan naar huis ging.

 

SCD’83 kan terugkijken op een zeer geslaagde avond.

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl