Mededelingen van het bestuur

Mededelingen van het bestuur
21-02-2015
Door: Het Bestuur

Op donderdag 12 februari hebben wij als bestuur weer ons maandelijks overleg gevoerd. 

Eerste agendapunt was een gesprek met vertegenwoordigers van de groep die het initiatief hebben genomen om een mogelijke fusie tussen SCD’83 en SV Dedemsvaart op de kaart te zetten. De heren Drent, Kampinga en De Vries hadden verzocht om spreektijd op de bestuursvergadering. Zij hebben hun motivatie en argumenten voor hun standpunt om tot een fusie te komen uiteengezet. 

 

Nadat de heren waren vertrokken hebben wij als bestuur uitvoerig verder gesproken over hetzelfde onderwerp. Zoals een ieder weet heeft de ledenvergadering op 10 november jl. mandaat gegeven aan het bestuur van SCD’83 om met het bestuur van SV Dedemsvaart om tafel te gaan om de mogelijkheden voor fusie te onderzoeken. Nadien is door onze zustervereniging uitgesproken dat zij een formele uitnodiging verwachten voor een dergelijk gesprek. Inmiddels is een dergelijke uitnodiging verstuurd, waardoor de weg nu vrij lijkt, om daadwerkelijk tot een gezamenlijk oriënterend gesprek te komen. 

 

Naast de dagelijkse beslommeringen, die een vereniging met zich meebrengt, hebben we als bestuur uitvoerig stil gestaan bij het functioneren van de vereniging in zijn geheel. We kwamen tot de slotsom, dat we een vereniging hebben met veel potentieel. Het is dan echter de kunst, dit potentieel te benutten om zodoende door te ontwikkelen en een nog mooiere en betere vereniging te krijgen.

 

Wij als bestuur ontvangen vanuit de leden vele ideeën en daarnaast hebben we en ontwikkelen we zelf nog de nodige ideeën ter verbetering en groei van onze vereniging. Het blijkt echter, dat we vele ideeën hebben, maar er niet in slagen een aanmerkelijk deel van deze ideeën te realiseren. Het niet slagen daarvan, is gelegen in het feit, dat het veelal ontbreekt aan mensen om het gevraagde werk te leveren. Hiervoor is al vaker aandacht gevraagd, maar tot op heden hebben slechts enkele personen aangegeven ondersteuning te kunnen en willen bieden, indien dat nodig is. Als er op de man af gevraagd wordt of men iets kan doen voor de vereniging, horen we meestal meer mitsen en maren dan een volmondig ja.

 

Daar zal verandering in moeten komen, willen we zorg dragen voor een gezonde en vitale vereniging. De groep met welwillenden is klein en het blijft zaak ook hen tevreden te houden en hen niet in te schakelen voor alles wat maar nodig is.

Wij als bestuur doen dan ook een dringend beroep op u om eens bij uzelf na te gaan of er nu niet iets is, wat u zou kunnen bijdragen aan de vereniging. Het gaat niet altijd om een functie die 4 uur per week vraagt. Het kan ook gaan om incidentele klussen of activiteiten.

 

Om maar even vrij gebruik te maken van een uitspraak van JFK: Vraag niet wat de vereniging voor u kan doen, maar stel u zelf de vraag wat u voor de vereniging kan doen.

In het verlengde van bovenstaande kwam ook naar voren dat wel verrichte werkzaamheden niet altijd even goed gewaardeerd lijken te worden. 

Eén van de voorbeelden hierin was het feest dat voor de senioren van onze vereniging was georganiseerd. Een geslaagd feest maar wel met een bijzonder lage opkomst. In samenspraak met enkele organisatoren van dit feest zal binnenkort besproken worden wat nu gedaan moet worden om dit verbeterd te krijgen. Of krijgen we duidelijk dat dit soort activiteiten niet op prijs worden gesteld. We moeten onze energie natuurlijk niet steken in activiteiten, die niet aansluiten op datgene wat u vraagt van de vereniging.

 

Een tweede voorbeeld waarin het wel eens gaat om een gebrek aan waardering voor verricht werk heeft betrekking op alle werkzaamheden, die een kleine groep heren wekelijks verricht om ons sportpark er netjes en verzorgd uit te laten zien.

Het merendeel van de gebruikers van het sportpark hebben die waardering wel. Een kleine groep laat echter in gedrag zien deze waardering niet te hebben. Het sportpark biedt klaarblijkelijk vele aangename plekken om te bivakkeren. Geen enkel probleem. Zorg echter wel dat na vertrek de plaats van verblijf er weer net zo bij ligt als bij aankomst. Op die manier maken we het elkaar alleen maar makkelijk.

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl