Ledenvergadering 10 november

Ledenvergadering 10 november
10-11-2014
Door: Hein Zomer
Aan de leden van S.C.D.’83,   Op maandag 10 november aanstaande zal S.C.D.’83 haar “Algemene Ledenvergadering” organiseren. Volgens de wet dient een vereniging deze vergadering eens per jaar te organiseren. Klaarblijkelijk is dit dus van belang.  Dit belang wordt echter niet gedeeld door het merendeel van de leden. Als we de opkomst van de laatste jaren bekijken    zien we dat het aantal leden dat verschijnt, varieert tussen de 50 en 70 personen.  Uitgaande van het feit dat we zo’n 500 leden hebben, betekent dat dus dat slechts 10 tot 14% van de leden de moeite  neemt de ledenvergadering te bezoeken.   Een feestavond van de senioren levert al snel een zelfde aantal mensen op om maar niet te spreken over de grote opkomst  tijdens de nieuwjaarsreceptie. Nu weet ik wel dat dit verschillende eenheden zijn maar het onderstreept wel iets.   Ik hoor velen van u al zeggen dat de ledenvergadering over het algemeen niet de meest enerverende gelegenheid is om te bezoeken.  Het lijstje van verplichte onderdelen wordt afgewerkt en tijdens de rondvraag worden enkele vragen gesteld. Wij, als bestuur, willen het  graag anders doen. We ontkomen niet aan de punten op de agenda die verplicht zijn om de revue te laten passeren.  Maar daarnaast willen we graag een interactieve bijeenkomst waarin we met ons allen werken aan het “nog” beter maken van onze vereniging.   Als ik op zaterdagen langs de velden loop word ik aangesproken of hoor ik de meest goede ideeën en plannen ter verbetering van onze vereniging.  Bijzonder genoeg hoor ik deze zelden tot nooit op een ledenvergadering. Daar ligt meestal de focus op zaken die niet goed zijn.  Dat is op zich geen probleem als daarbij gelijk opgemerkt zou kunnen worden de suggestie hoe het dan wel te organiseren. We zijn een vereniging, en een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt.   Het realiseren daarvan is niet iets dat alleen bij een bestuur hoort te liggen.  Dat is een verantwoordelijkheid voor ons allen. Door allerlei ontwikkelingen binnen de maatschappij zal er van ons een grotere inzet en investering gevraagd  worden om gestelde doelen te realiseren. Als die inzet niet geleverd wordt, zal dat leiden tot bijstellen van doelstellingen.   Uw aanwezigheid, maar bovenal uw inbreng, is dus zeer gewenst. Een vereniging bestaat uit leden maar wordt ook gevormd door leden.   Ik hoop u te mogen begroeten op 10 november.   Namens het Bestuur van SCD’83,   Henk Kobes Voorzitter  
Bijlage: Geen bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl