Uitnodiging: Spreek u uit!!!

Uitnodiging: Spreek u uit!!!
11-06-2014
Door: Henk Kobes

Beleidsnotitie in de maak.

Als bestuur worden we veelvuldig geconfronteerd met vragen waarmee aan ons wordt gevraagd een besluit te nemen. Elke beslissing die wordt genomen brengt gevolgen met zich mee. Uit een besluit valt op te maken welke richting we als bestuur op willen. Wij zijn echter van mening dat het elke keer ad hoc besluiten zijn. We krijgen een vraag en moeten met een antwoord komen. Wat naar onze mening ontbreekt is de lijn waar langs we besluiten kunnen nemen. Wat is de visie van onze club. Waar willen we met z'n allen naar toe en is het voor elk lid duidelijk welke richting we op willen. Niet onbelangrijk is dat deze richting, de visie, wordt gedeeld en gedragen door alle leden van de vereniging.

Als bestuur hebben we dus allereerst het besluit genomen om de eerste stap te zetten door een beleidsnotitie te ontwikkelen.

Wat we willen voorkomen is het ontwerpen van een papieren tijger. Een indrukwekkend boekwerk met vele pagina's dat door z'n omvang door velen al terzijde wordt geschoven. Het staat allemaal op papier maar niemand kijkt er naar. We willen discussies gericht op verbetering niet smoren door te stellen dat het beleidsplan hier geen ruimte voor biedt.

We willen een handzaam, helder document waarin de lijn die onze vereniging voorstaat is beschreven.

Wat we echter ook niet willen is een beleidsnotitie van het bestuur. We willen, zoals reeds eerder gesteld, een notitie die gedragen wordt door de gehele vereniging.

Daarom bij deze de uitnodiging ons als bestuur te voeden. Langs het veld, in de kantine, op verjaardagen is voetbal een veel besproken onderwerp. We hebben allemaal een mening over hoe het zou moeten binnen onze eigen vereniging. Welnu, we zijn benieuwd naar deze meningen. Deel uw ideeën met ons. Spreek u uit. Laat deze kans niet lopen. Op de ledenvergadering aan het eind van dit jaar willen we de notitie presenteren. Dan is het aan ons als bestuur een visie te presenteren die u aan zal staan. Op voorhand kunnen we niet beloven alles op te kunnen nemen. U mag van ons echter verwachten dat we kunnen aangeven waarom zaken buiten de notitie zijn gelaten.

Op ZATERDAG 28 JUNI 2014 gaan we als bestuur een gehele dag bij elkaar zitten om een forse stap te zetten in de goede richting. Het wordt door ons zeer gewaardeerd als u voor deze datum met ons uw mening deelt. Dit kan natuurlijk per mail, telefonisch maar bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Het Bestuur.

 

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl