Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel
16-04-2014
Door: Het Bestuur

Van de Bestuurstafel,                                                                       

Vanuit het bestuur leek het ons een goede gedachte om u met regelmaat te informeren over wat er zoal speelt binnen onze vereniging.

Financiën

Het grootste zorgenpunt voor dit moment zijn toch wel de financiën. We moeten alle zeilen bijzetten om een gezonde financiële huishouding te behouden. Wat dat betreft zijn we allereerst dan ook blij te melden dat we iemand bereid hebben gevonden de vrijgekomen vacature van penningmeester binnen het bestuur in te vullen. Op een later tijdstip zullen we de naam bekend maken en de stappen ondernemen om hem ook daadwerkelijk in het bestuur te kunnen laten plaatsnemen.

Hem wacht, zoals gezegd, een uitdagende klus. Allereerst zijn er natuurlijk de gemeentelijke bezuinigingen die ons ook treffen. Zo zal er de komende drie jaren, jaarlijks € 50.000,-, bezuinigd worden op werkzaamheden die normaliter door de gemeente worden uitgevoerd op alle sportparken binnen de gemeente Hardenberg. Op een vergadering met alle besturen van de voetbalverenigingen uit de gemeente Hardenberg, is uiteengezet wat dat voor ons op de Boekweit inhoudt. Het zwaartepunt zal liggen op snoeien en het zogeheten “bijmaaien”. Bijmaaien betekent dat er stukken zijn waar de grote grasmaaier van de gemeente niet terecht kan. Die werkzaamheden zullen we dus of moeten “inkopen” of zelf moeten verrichten. Dit natuurlijk in overleg en samenwerking met onze zustervereniging SV Dedemsvaart.

Verder is er natuurlijk op financieel gebied de sponsoring die onder druk staat. Begrijpelijk, daar de tijd niet meezit voor bedrijven en zij hun euro ook maar één keer uit kunnen geven. Wat dat betreft moeten wij als vereniging daarin ook acteren. Zo willen we een ieder duidelijk laten weten welke bedrijven ons sponsoren. We zullen dat voornamelijk digitaal doen op de extra TV die inmiddels is opgehangen in onze prachtige kantine. Digitaal kunnen we de bedrijven mooi uitlichten en kunnen we sponsoren snel toevoegen als zij overgaan tot sponsoring. Hierdoor zal er wel een einde komen aan het grote bord achter onze kantine waar vele namen op staan vermeld die inmiddels niet meer actief zijn als sponsor. Wij als bestuur zijn van mening dat dit eigenlijk niet kan. Het moet voor een sponsor wel lonend zijn dat hij sponsort. Dan kan het niet zijn dat een bedrijf dat niet meer sponsort dezelfde uitingen krijgt toebedeeld als een actuele sponsor.

Beleidsplan:

Als bestuur zijn we ook druk bezig met het opstellen van een beleidsplan voor de komende jaren. Een beleidsplan waarin we voor onszelf formuleren waar we aan willen werken. Middels een beleidsplan willen we richting geven aan alle activiteiten voor de komende jaren.

Een beleidsplan is niet een mooi speeltje van het bestuur, maar van de hele vereniging. Een beleidsplan is voor de vereniging, van de vereniging maar ook door de vereniging. Vandaar dan ook de uitnodiging om mee te denken, werken en creëren. Dus hebt u belangstelling, meldt u aan bij één van de bestuursleden. Dit is uw mogelijkheid om mee te denken aan de stappen die wij als vereniging willen en kunnen zetten. Wij nodigen u dus uit!!!

Vrijwilligers:

Een vereniging als SCD’83 kan niet zonder haar vrijwilligers. Met dank aan allen zijn we in staat om wekelijks te kunnen trainen en een wedstrijd te spelen. Hoewel we al vele vrijwilligers hebben, kunnen er altijd nog meer bij. De vraag is echter hoe kom je aan meer vrijwilligers.

Als bestuur hebben we de gedachte dat wanneer duidelijk is voor welke activiteiten we vrijwilligers kunnen gebruiken, het voor mensen ook makkelijk is om ja te zeggen. We zijn voornemens een soort van vacaturebank voor vrijwilligers te ontwikkelen. Waar is inzet nodig en wat vraagt dat van een vrijwilliger.

De eerste vacature die hierdoor al ontstaat, is iemand te vinden die deze werkzaamheden in kaart wil brengen waardoor duidelijk wordt waar inzet nodig is en man- of vrouwkracht node wordt gemist. Wellicht hebt u ervaring op dit gebied of lijkt u dit een leuke klus, meldt u aan bij één van de bestuursleden. Wellicht is het een voordeel dat je voor deze job niet eens verstand hoeft te hebben van voetballen.

 

Communicatie:

Als bestuur zijn we druk bezig datgene te doen, waarvan wij denken dat het goed is voor de vereniging. Dit doen we naar eer en geweten. Daarbij wil het wel eens voorkomen dat er besluiten worden genomen of activiteiten worden ingezet die niet direct worden begrepen of die verkeerd vallen. Mocht dit nu het geval zijn, laat ons dit dan weten. We kunnen één en ander dan wellicht toelichten of mogelijk bijstellen.

Voorwaarde is dan wel dat we geïnformeerd worden. Anders denken wij goed bezig te zijn maar denkt u als leden daar sterk anders over. Dus laten we praten met elkaar in plaats van over elkaar.

Voetbaltechnische zaken:

Inmiddels zijn we druk bezig met het invullen van allerlei functies op voetbalgebied voor komend seizoen. Vacatures zijn uitgezet en binnenkort hopen we u te kunnen informeren dat alle vacatures zijn ingevuld. Dit geldt zowel voor SCD’83 als JVC Dedemsvaart.

Tot slot

Op deze manier denken wij u te kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging. We horen graag van u wat u ervan vindt. Ook tips voor wat betreft vergeten informatie of onderwerpen die u graag beschreven zou willen zien, vernemen wij graag.

Spreek ons als bestuur dan aan en wij zullen trachten hier gehoor aan te geven. Mocht u niet beschikken over onze gegevens, op de site staat alles weer up-to-date vermeldt.

Het Bestuur

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl