Algemene ledenvergadering SCD’83 goed bezoc

Algemene ledenvergadering SCD’83 goed bezoc
22-11-2013
Door: Ben Harms

De algemene ledenvergadering van SCD’83 maandagavond 18 november werd door een groot aantal leden bezocht. De rode draad tijdens deze vergadering was het reeds aangekondigde afscheid van bestuurslid/voorzitter Ron Dekker.

De interim penningmeester Cor Kuik gaf in zijn overzicht aan dat SCD’83 financieel gezond is en kon een batig saldo melden. Ronald Knol penningmeester van JVC Dedemsvaart liet in een voortreffelijk overzichtelijk en verslag zien dat de jeugdafdeling van beide verenigingen uitstekend draait. Door bestuurslid voetbalzaken.

Hein Zomer werd de topscoorder seizoen 2012-2013 Sven van der Hulst gehuldigd, hij die ook de meeste doelpunten van de gemeente Hardenberg maakte ontving een wisseltrofee en aandenken.

Bij de bestuursverkiezing was Aart Prinsen aftredend en herkiesbaar en werd voor de komende periode unaniem herkozen. Ron Dekker sinds 2007 voorzitter had al geruime tijd aangegeven dat hij geen gebruik meer wenste te maken van een nieuwe periode. Als kandidaat voor deze functie werd Henk Kobes door het bestuur voorgesteld. Met algehele stemmen werd Kobes tot nieuwe voorzitter van SCD’83 gekozen en kreeg de hamer overhandigd door Ron Dekker. Deze werd namens het bestuur en leden door de nieuw gekozen voorzitter bedankt voor zijn vele uren die hij in de club had gestoken en overhandigde hem de traditionele pen. 

Namens de Vrienden van SCD’83 werd de scheidende man door Evert Lok in de bloemen gezet met de woorden je moet als voorzitter van een vereniging “een harde en zachte huid hebben” jij hebt dat goed ingevuld. Ron Dekker kijkt tevreden en met een goed gevoel terug op de afgelopen 6 jaar waarin aardig wat tot stand gekomen is binnen de club. Er is een duidelijke bestuurlijke structuur neergezet waarin iedere bestuurslid zijn taak in heeft en is er een begin gemaakt met de interne renovatie van het clubgebouw wat inmiddels voor een groot gedeelte is gerealiseerd en een nieuwe overkapping bij de ingang.

Mede door de goede verstandhouding met sv Dedemsvaart en samenwerking met de gemeente zijn er een aantal gezamenlijke projecten opgestart en tot stand gekomen. Er is een kunstgrasveld, bouw van nieuwe kleedkamers, samenvoeging van beide jeugdafdelingen tot JVC Dedemsvaart, een onderkomen voor deze jeugd speciaal voor materialen en berging en de herinrichting van de parkeerplaats. Veel waardering en dank van Dekker gaan uit naar de vele vrijwilligers en hun inzet mede door hen is SCD’83 wat het nu is.

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl