Vrienden van SCD '83

Vrienden van SCD '83
16-10-2013
Door: Evert Lok

 

Na de startbijeenkomst gehouden op 5 september jl. heeft het bestuur de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Evert Lok.

Secretariaat en algemene werkzaamheden: Martin Kuiterman en Erik Pouls.

Financiële zaken: Piet Kok en Gert Benjamins.

Bankrekeningnummer: NL32RABO0112263593 t.n.v. Vrienden van SCD’83.

Wanneer een machtiging is afgegeven, zal de bijdrage binnenkort van zijn of haar rekening worden afgeschreven.  

Voorlopige datum bijeenkomst Vrienden van SCD’83: donderdag 28 november.

Eén van de agendapunten zal zijn het uit kiezen van 3 projecten.

Tot 7 november is er nog gelegenheid projecten, groot of klein, in te dienen.

Dit kan bij één van de bestuursleden.

Momenteel onderzoeken wij ook andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven.

Met een delegatie van het bestuur is er overleg geweest m.b.t. de noodzaak, de urgentie en de geraamde kosten van de projecten.

Dit zal 28 november bij de presentatie zo goed als mogelijk is, worden toegelicht.

Op deze bijeenkomst zal onze hoofdtrainer Jan Peter Jonkman i.s.m. assistent-trainer Nexhat Berisa vertellen wat het trainerschap zo al inhoud. Zij laten ons in de keuken kijken, hoe zij dat invullen.

Wanneer de agenda definitief is ontvangen alle Vrienden de uitnodiging.

Dat geldt evenzo voor hen die zich aanmelden als nieuwe Vriend.

Hoe meer zielen, hoe meer

Bijlage: Geen bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl