Verslag "Vrienden van SCD '83"

Verslag "Vrienden van SCD '83"
11-09-2013
Door: Evert Lok

 

Startbijeenkomst “Vrienden van SCD’83, 5 september 2013

 

Aanwezig 24 personen, afgemeld 9 personen.

 

Om 20.00 uur opent Evert Lok de bijeenkomst, na het welkomstwoord geeft hij een toelichting, met welk doel de Vrienden van SCD’83 is opgericht.

Doelstelling is financiële ondersteuning d.m.v. projecten voor de gehele vereniging.

Tot nu toe hebben zich 44 Vrienden aangemeld.

Bestuursverkiezing: er zijn geen kandidaten aangemeld. Het bestuur zal bestaan uit de leden welke het voorlopig comité hebben gevormd, Piet Kok, Gert Benjamins, Eric Pouls, Martin Kuiterman en Evert Lok. De taken zullen onderling worden verdeeld.

Contributie: er zal een rekening worden geopend bij de Rabo Bank t.n.v. SCD’83, maar ten bate van de Vrienden van SCD’83 met een eigen rekeningnummer. De betaalpasjes worden beheerd door 2 bestuursleden van de Vrienden. Eerste betaling van de contributie begin oktober2013, 13 euro per half jaar, tweede betaling maart 2014. Zo mogelijk d.m.v. machtiging.

Tevens is er de mogelijkheid tot sparen in de kast in de kantine.

Ideeën: door de aanwezigen zijn de volgende ideeën naar voren gebracht. 

Nieuwe geluidsinstallatie in de kantine Laptop voor wedstrijdformulieren e.d. in contacten met de KNVB Jaarboek- Presentatiegids  Betere verlichting onder de luifel Betegelen van de vloer in de kantine Terrasdeuren aan zuidkant van de kantine Pannaveldje Meer sfeer bij opkomst eerste elftal, vlaggen e.d. Meer overkapping Geluidsinstallatie buiten Ballenvangers kunstgrasveld Eigen vlaggenmast van de Vrienden op de parkeerplaats B.V.O. binnenhalen Paraplu’s- en andere accessoires Isolatie gebouw Rad van Avontuur draaien bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal

 

Het bestuur zal voor elk van de ideeën een zo goed mogelijk kostenplaatje erbij leggen en aangeven waar de prioriteit ligt.

In de eerstvolgende bijeenkomst, te houden eind november of begin december zullen de Vrienden bepalen welk(e) Project(en) de voorkeur heeft.

 

Werving van nieuwe Vrienden: Elke Vriend probeert een nieuwe Vriend te werven. Het Streefgetal is 100.

 

Rondvraag: geen.

 

Sluiting: De aanwezigen worden bedankt voor de positieve inbreng, en hun aanwezigheid. 

 

 

 

Bent u al VRIEND-in

Bijlage: open bijlage

Contactgegevens SCD '83

Secretaris Dhr. J. Hamhuis
de Jasmijn 8
7701 WT Dedemsvaart

Tel.: 0523 - 614195
Tel. kantine: 0523 - 613034
Email: secretaris@scd83.nl